Drejtësia për të mitur

Drejtesia per te mitur

Programi "Drejtësia për të mitur" në Kosovë mbështetet në qasjen restauruese për fëmijët në konflikt me ligjin.

Metodat tona të ndërhyrjes fokusohen te reformimi i sistemeve të drejtësisë dhe ndërtimi i kapaciteteve të akterëve, ashtu si edhe avokimi, vetëdijësimi publik, e ndihma e drejtpërdrejtë për fëmijët në konflikt me ligjin.

Ne bashkëpunojmë me stafin në qendrat e ndalimit dhe me institucionet e trajnimit për profesionistët e drejtësisë, ashtu që të zbutet ndikimi negativ i privimit nga liria të fëmijëve dhe të rinjve. Synim i yni është ulja e recidivizmit, por edhe të siguruarit që të rinjtë në ndalim të trajtohen me dinjitet dhe janë të përgatitur për ri-integrim.

Projekte të përfunduara

Lajme

Kosova mbetet e përkushtuar në luftën kundër diskriminimit racor, deklaroi të enjten kryeministri Albin Kurti, në hapjen e ditës së dytë të Samitit të Ballkanit Perëndimor kundër diskriminimit racor. "Ne jemi këtu me një angazhim për t'u përballur me diskriminimin racor, për të mposhtur racizmin…
Kryeministri Albin Kurti dhe Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu e kanë vizituar sot Qendrën Ditore për fëmijët në situatë rruge, e cila menaxhohet nga Terre des Hommes – Kosovë, duke shprehur mirënjohjen e tyre të thellë për punën dhe përkushtimin e organizatës. Pos përfaqësuesve të Tdh-së,…
Tryeza e parë e rrumbullakët kushtuar zhvillimit të një moduli gjithëpërfshirës trajnimi mbi masat e diversitetit u mbajt sot në Prishtinë. Kjo tryezë mblodhi profesionistët e drejtësisë, përfshirë prokurorët për të mitur, gjyqtarët për të mitur, zyrtarët e shërbimit sprovues, zyrtarët policorë,…
Në një hap të rëndësishëm drejt mbrojtjes dhe përkrahjes së fëmijëve, Terre des Hommes Kosovë (TdhK) dhe Komuna e Prizrenit i kanë bashkuar forcat për ofrimin e shërbimeve të integruara për fëmijët e cënueshëm në situatë rruge. Ky partneritet mbresëlënës synon që këtyre fëmijëve t’u ofrojë kujdesin…
Në Qendrën Ditore për fëmijët në situatë rruge sot e pritëm Këshilltaren e Kryeministrit Albin Kurti për Çështje të Komuniteteve, Elizabeth Gowing. Gjatë takimit u bisedua rreth shërbimeve gjithëpërfshirëse që organizata jonë ofron në këtë qendër, ashtu si edhe në qendrat mësimore nëpër shkolla në…
Qendrat mësimore të mbështetura nga Terre des hommes – Kosovë, nëpërmjet një projekti të financuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, u ofrojnë ndihmë në mësim studentëve romë, ashkali, egjiptianë dhe të tjerë. Këto qendra janë pjesë e një projekti që synon ta…

Botime

Samiti i Ballkanit Perëndimor kundër Diskriminimit Racor, i mbajtur më 1 dhe 2 nëntor 2023, bashkoi liderë dhe avokatë për të trajtuar çështjen e përhapur të diskriminimit racor, veçanërisht lidhur me komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptian në rajon. Në Samit u vu theksi në buxhetim dhe qeverisje…
Ka përfunduar hartimi i Modulit Trajnues "Masat e diversitetit qe shqiptohen ndaj kryesit të mitur të veprës penale" Zhvillimi i këtij moduli është një hap kyç drejt rritjes së aftësive dhe të kuptuarit të profesionistëve të drejtësisë për të miturit në lidhje me zbatimin efektiv të 16 masave të…