Ekipi ynë

Ekipi i Terre des hommes në Kosovë punon nga zyra qendrore në Prishtinë dhe zbaton projekte me ndihmën e ekipit në terren si dhe në qendrën e kujdesit ditor.

Pajtim ZEQIRI
Pajtim ZEQIRI
Shef i Zyrës së Tdh-së në Kosovë
Marije Vuksani
Marije VUKSANI
Menaxhere e Programit për Migracionin dhe Anti-Trafikimin
Valentina ZEKA
Valentina ZEKA
Menaxhere e Programit Mbrojtja e Fëmijëve
Fjolla HOXHA
Fjolla HOXHA
Menaxhere e Programit “Drejtësia për të Mitur”
Drenushe Telaku
Drenushë TELAKU
Zyrtare për Monitorim dhe Vlerësim
Rona SEFEDINI HASANI
Rona SEFEDINI HASANI
Zyrtare për komunikim
Kushtrim Shaipi
Kushtrim SHAIPI
Menaxher për mbledhjen e fondeve për Regjionin e Europës Jugore
Hana AHMETI
Hana AHMETI
Zëvendës Menaxhere e Financave dhe Burimeve Njerëzore
Vesa RADONIQI
Vesa RADONIQI
Zyrtare e Lartë për Financa dhe Burime Njerëzore
Dhurata BASHA-GJAKOVA
Dhurata BASHA GJAKOVA
Kontabiliste dhe Zyrtare për Administratë
Naim Bilalli
Naim BILALLI
Zyrtar për ngritjen e kapaciteteve/trajnues
Nerimane VISOKA
Nerimane VISOKA
Mirëmbajtëse
Astrit GASHI
Astrit GASHI
Zyrtar i Lartë i Prokurimit dhe Logjistikës
Astrit AZEMI
Astrit AZEMI
Zyrtar i Prokurimit dhe Logjistikës
Sedef BALIK
Sedef BALIK
Punëtore Sociale për ekipin mobil - Komuna e Prizrenit
Gyltene OSMANI ILAZI
Gyltene OSMANI ILAZI
Punëtor Sociale për ekipin mobil - Komuna e Ferizajit
Brikenda KARAQI
Brikenda KARAQI
Punëtore Sociale për ekipin mobil - Komuna e Gjakovës
Altina Roka
Altina ROKA
Psikologe për ekipin mobil - Komuna e Gjakovës
Almedina Ajvazi
Almedina AJVAZI
Punëtor Sociale për ekipin mobil Prishtinë
Egzona GASHI
Egzona GASHI
Koordinatore e Qendrës Ditore në Prishtinë
Ester CELIC
Ester CELIC
Punëtore Sociale e Qendrës Ditore në Prishtinë
Liridone SEKIRAQA
Liridone SEKIRAQA
Ofruese e shërbimeve të arsimit bazë për fëmijët në nevojë në Qendrën Ditore në Prishtinë
Arta GASHI
Arta GASHI
Arta Gashi – Psikologe për ekipin mobil Komuna e Prishtinës
Zymrije VOLI
Mirëmbajtëse dhe Ofruese e ushqimit në Qendrën Ditore në Prishtinë
Besiana MUHAMETI
Besiana MUHAMETI
Koordinatore e Qendrës Ditore në Nashec, Prizren
Blerta REXHAJ
Blerta REXHAJ
Psikologe në Qendrën Ditore në Nashec, Prizren
Shkelzen SELMANAJ
Shkelzen SELMANAJ
Punëtor social në Qendrën Ditore në Nashec, Prizren
Valerina DERVISHAJ
Valerina DERVISHAJ
Mësuese asistente në Qendrën Ditore në Nashec, Prizren