Bashkim forcash për fuqizimin e fëmijëve në situatë rruge

Cooperation

Në një hap të rëndësishëm drejt mbrojtjes dhe përkrahjes së fëmijëve, Terre des Hommes Kosovë (TdhK) dhe Komuna e Prizrenit i kanë bashkuar forcat për ofrimin e shërbimeve të integruara për fëmijët e cënueshëm në situatë rruge. Ky partneritet mbresëlënës synon që këtyre fëmijëve t’u ofrojë kujdesin dhe mundësitë që i meritojnë.

Bashkëpunimi u formalizua nëpërmjet një marrëveshjeje bashkë-financimi me Komunën e Prizrenit, për pilotimin e shërbimeve të integruara për fëmijët në situatë rruge. Kjo nismë bazohet në modelet e zhvilluara nga TdhK-ja, të cilat janë dëshmuar efektive në të siguruarit e një mirëqenieje të fëmijëve që përballen me rrethana sfiduese.

Në bazë të këtij partneriteti, të nënshkruar nga Shaqir Toraj, Kryetar i Prizrenit dhe Pajtim Zeqiri, nga Terre des hommes, shërbime të specializuara do të ofrohen në Qendrën Ditore për Fuqizimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve në Nashec të Prizrenit. Kjo qendër pritet të bëhet strehë për fëmijët në nevojë, duke ofruar një gamë shërbimesh mbështetëse për fuqizimin  e tyre.

Terre des Hommes – Kosovë dhe Komuna e Prizrenit janë të vendosura, kur është në pyetje mbrojtja dhe mirëqenia e fëmijëve. Ky bashkëpunim përfaqëson një përkushtim të përbashkët duke përmirësuar jetët e fëmijëve në situatë rruge.