Press clippings

Here you can find links to articles and media appearances related to the activity of Terre des hommes in Kosovo

Qendrat mësimore të mbështetura nga Terre des hommes – Kosovë, nëpërmjet një projekti të financuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, u ofrojnë ndihmë në mësim studentëve romë, ashkali, egjiptianë dhe të tjerë. Këto qendra janë pjesë e një projekti që synon ta…
Ishte ditë e acartë dimri kur ekipi mobil i Qendrës për Kujdes Ditor të fëmijëve në situatë rruge e pa për herë të parë dhjetëvjecarin E. K. Djaloshi po shiste gjesënde të vogla në sheshin kryesor të Prishtinës. Edhe pse ishte i vetëdijshëm për rreziqet, tha se këtë gjë po e bënte për t’u kujdesur…
Shtegu i përbaltur që të shpie drejt shëpisë së tyre njëkatëshe në periferi të Prishtinës, bëhet pothuajse i pakalueshëm gjatë dimrit. Megjithatë, kjo nuk ka qenë pengesa e vetme me të cilën janë përballur Maliqja e Ismajli në rrugën e tyre drejt shkollës. Të dytë, vëlla e motër, dikur ishin fëmijë…
  Një dokument me dymbëdhjetë rekomandime për luftimin e Antigjipsizmit e ka përmbyllur Samitin e Ballkanit Perëndimor kundër Diskriminimit Racor, që u mbajt në Prishtinë, më 7 e 8 nëntor të vitit 2022. Ky samit rajonal mblodhi krerë qeverish, përfaqësues institucionesh, organizata të shoqërisë…