Qendra e Kujdesit Ditor

The Day Care Center

Qendra e kujdesit ditor për fëmijët në situatë rruge vepron që prej 4 nëntorit të vitit 2019. Një gjë e tillë u mundësua falë bashkëpunimit të Terre des hommes – Kosovë me Komunën e Prishtinës.

Qendra e kujdesit ditor ofron një ambient të ngrohtë e miqësor, ku fëmijët ndihen të sigurtë. Ajo mbështetet në modelin tonë të shërbimeve të specializuara për fëmijët në situatë rruge, për ata që janë viktima të abuzimit seksual, si dhe për fëmijët e tjerë në nevojë për mbrojtje.

Në Qendrën e Kujdesit Ditor, shërbimet ofrohen mbi baza ditore. Fëmija përzgjedh shërbimet apo aktivitetet në të cilat ai/ajo do të marrë pjesë. Qendra synon të ofrojë shërbime për t’i përmbushur nevojat bazë të fëmijës dhe familjes.

Ky model ofron njëkohësisht qasje në informata për ofruesit e shërbimeve, si dhe ndihmon në ndërtimin e besimit ndërmjet ofruesve të shërbimeve e përfituesve, teksa përbën urë lidhëse të fëmijëve me sistemin e mbrojtjes e shërbimet publike, si arsimi, shëndetësia, përkrahja psiko-sociale, e të tjera.

Në mesin e shërbimeve përfshihen: shujtat ushqimore, lojërat, aktivitetet arsimore e psiko-sociale, këshillimi profesional, sesionet e prindërimit pozitiv, ashtu si edhe koordinimi në menaxhimin e rasteve.

Stafi i Qendrës përbëhet prej: punonjësve socialë, psikologëve, ashtu si edhe një ekipi mobil; mësimdhënësve mbështetës, koordinatorit të qendrës, ndihmëses.

Qendra e Kujdesit Ditor kontribuon në masë të madhe në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve duke investuar, si dhe duke mbështetur fëmijët në nevojë për shërbime.

Lajme

Në Qendrën Ditore për fëmijët në situatë rruge sot e pritëm Këshilltaren e Kryeministrit Albin Kurti për Çështje të Komuniteteve, Elizabeth Gowing. Gjatë takimit u bisedua rreth shërbimeve gjithëpërfshirëse që organizata jonë ofron në këtë qendër, ashtu si edhe në qendrat mësimore nëpër shkolla në…
Qendrat mësimore të mbështetura nga Terre des hommes – Kosovë, nëpërmjet një projekti të financuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, u ofrojnë ndihmë në mësim studentëve romë, ashkali, egjiptianë dhe të tjerë. Këto qendra janë pjesë e një projekti që synon ta…
Ishte ditë e acartë dimri kur ekipi mobil i Qendrës për Kujdes Ditor të fëmijëve në situatë rruge e pa për herë të parë dhjetëvjecarin E. K. Djaloshi po shiste gjesënde të vogla në sheshin kryesor të Prishtinës. Edhe pse ishte i vetëdijshëm për rreziqet, tha se këtë gjë po e bënte për t’u kujdesur…
Në një ligjëratë të kohëmëparshme në Universitetin e Prishtinës, Egzona Gashi, koordinatorja e Qendrës Ditore për Fëmijët në Situatë Rruge, e prezantoi punën me ndikim të Terre des hommes në Kosovë, me theks të veçantë te shërbimet e ofruara nga Qendra. Audiencë e kësaj ligjërate ishin studentët e…
“Duhet shumë përkushtim, sakrifica, shkollë dhe këmbëngulje ashtu që shumë dyer që duken të mbyllura, të mund të hapen… Dhe, këto dyer nuk hapen vetë, por ju duhet ta bëni atë”. Porosia që Mimoza Gavrani, eksperte politike, aktiviste e shoqërisë civile dhe autore emisionesh kishte për gratë në…
Sot (15 shkurt), Terre des hommes – Kosovë e ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Prizrenit, për të mbështetur fëmijët në situatë rruge. Marrëveshja, e nënshkruar nga drejtoresha e Terre des hommes – misioni në Kosovë, Florina Sefaj, dhe kryebashkiaku i Prizrenit, Shaqir Totaj,…

Botime