Mbështetja dhe promovimi i nxënësve romë, ashkali dhe egjiptianë në qendrat mësimore

 

Qëllimi:

Zbutja e dallimeve në arritjet akademike ndërmjet fëmijëve të komunitetit shumicë, si dhe prej atyre të komuniteteve rom, ashkali e egjiptian, ashtu si edhe fëmijëve të tjerë, nëpërmjet ofrimit të shërbimeve shtesë arsimore.

Objektivat:

  • Rritja e normës së arritjeve akademike, si dhe vijueshmërisë në shkollë të nxënësve romë, ashkali dhe egjiptianë.
  • Ngritja e kapaciteteve të stafit të qendrave mësimore në ofrimin e arsimimit cilësor për fëmijët në këto qendra.
  • Vetëdijësimi rreth rëndësisë së shkollimit të detyrueshëm.
  • Prezantimi dhe zbatimi i politikave për mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijëve në institucionet shkollore.
  • Përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet qendrave arsimore, shkollave si dhe drejtorive komunale të arsimit.

Kohëzgjatja: Shtator 2022 – Qershor 2023

Zonat e synuara: Gjakovë, Klinë, Prizren, Prishtinë dhe Pejë

 

 

Partnerë të projektit:

Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe shkollat fillore në komunat e Gjakovës, Klinës, Prizrenit, Prishtinës dhe Pejës.

 

Projekti « Mbështetja dhe promovimi i nxënësve romë, ashkali dhe egjiptianë në qendrat mësimore «  financohet dhe përkrahjet nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

Lajme të lidhura dhe publikime

Shtegu i përbaltur që të shpie drejt shëpisë së tyre njëkatëshe në periferi të Prishtinës, bëhet pothuajse i pakalueshëm gjatë dimrit. Megjithatë, kjo nuk ka qenë pengesa e vetme me të cilën janë përballur Maliqja e Ismajli në rrugën e tyre drejt shkollës. Të dytë, vëlla e motër, dikur ishin fëmijë…