Ruajtja e aseteve socio-emocionale të refugjatëve afganë në Kosovë

 

Qëllimi:

Refugjatët, veçanërisht gratë dhe fëmijët, do të marrin mbështetje cilësore, do t’i përdorin efektivisht shërbimet, ruajnë asetet socio-emocionale, si dhe do të fitojnë më shumë qëndrueshmëri.

Objektivat:

  • Refugjatët, veçanërisht gratë dhe fëmijët, do të kenë qasje e do të mund t’i përdorin në mënyrë efektive shërbimet e shëndetit mendor dhe mbështetjes psiko-sociale.
  • Refugjatët, veçanërisht gratë dhe fëmijët, do të ndjehen të sigurt në komunitetin nikoqir, duke gëzuar qasje në hapësira të sigurta

Kohëzgjatja: Dhjetor 2021 - Maj 2022

Zona e synuar: Fshati Bechtel, Kosovë

Partnerë të projektit:

Ministria e Punëve të Brendshme, CIMIC/NATO, Save the Children International; IOM

Projekti "Ruajtja e aseteve socio-emocionale të refugjatëve afganë në Kosovë" financohet dhe mbështetet nga RTI (Refugee Trauma Initiative) dhe Choose Love